Helpwch ni i gael Dyneiddiaeth ar yr agenda ar gyfer etholiadau'r Senedd sydd ar ddod!

Gydag etholiad y Senedd yn prysur agosáu ar 6 Mai, rydym yn gofyn i chi ysgrifennu at eich ymgeiswyr lleol i ofyn iddynt gefnogi materion dyneiddiol allweddol os cânt eu hethol.

Rydym wedi paratoi e-bost drafft y gallwch ei anfon at eich ymgeiswyr am y materion allweddol sy'n bwysig i ddyneiddwyr. Mae hwn yn cymryd llai na phum munud i'w gwblhau. Ar y dudalen hon fe welwch lythyr enghreifftiol rhagosodedig yr ydym yn argymell yn gryf eich bod yn ei wneud yn bersonol i chi (mae ymgeiswyr yn fwy tebygol o gymryd sylw o negeseuon e-bost ac ymholiadau personol). 

Rhowch eich cod post yn ein system a byddwn yn nodi eich ymgeiswyr rhanbarthol ac etholaethol yn awtomatig ar eich rhan.


Login

Search Humanists UK